De partners van Educo

De Vlaamse overheid is een promotor van het sociaal-cultureel werk en is als externe stakeholder rechtstreeks betrokken bij de werking van Educo.

Vlaanderen Verbeelding Werkt

Met Ateliers voor Werknemersvorming heeft Educo een samenwerkingsovereenkomst.  Samen zetten we onze schouders onder de doelstellingen van het beleidsplan 2021-2025.

  • “Via niet-formeel en informeel leren de kennis, competenties en expertise van burgers versterken om constructief deel te nemen aan de samenleving en zo de levenskwaliteit van zichzelf en hun naasten te verbeteren”
  • “Ruimte creëren voor diverse vormen van leren, zodat deelnemers kennis, competenties, inzichten en expertise kunnen ontwikkelen”
  • “Bijzondere aandacht geven aan kennis-, expertise- en competentieversterking voor kwetsbare groepen en voor wie de rol dreigt te lossen”
  • “Digitale participatie voor alle burgers mogelijk maken”

zijn enkele doelstellingen die ons zeer nauw aan het hart liggen.

Ateliers voor werknemersvorming

Ook onze partners Arvo en beweging.academie hebben met Ateliers voor Werknemersvorming een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het beleidsplan.

Socius is ons steunpunt voor sociaal-cultureel werk.

De Federatie informeert en vertegenwoordigt het Vlaams sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Educo werkt samen met de vormingsdiensten van het ACV om computeropleidingen te organiseren voor de personeelsleden van het ACV.

Vokans ondersteunt ons bij een kwaliteitstraject over klantgericht handelen.

We werken volgens de kwaliteitsmodellen van WSE (Werk en Sociale Economie), DNV en CertUp (2014-2017 en 2017-2020). In 2024 hernieuwen we het label Platinum Quality van Qfor.

Oxfam-Wereldwinkels is onze partner voor levering van fairtradeprodukten.

EPC Printing tomorrow is onze partner voor waterloos en milieuvriendelijk drukwerk.

Net zoals OKRA, Markant en Neos geloven we sterk in de kracht van verbinding en emancipatie, in stimulansen voor persoonlijke ontplooiing en sociale weerbaarheid en in de inzet voor een solidaire, inclusieve, duurzame en democratische samenleving.

Webdesigner To The Dot is onze partner voor het grafisch ontwerp en het databeheer van onze website.

 

 

Laatst gewijzigd op 18/03/2021

EDUCO Gent

Koning Albertlaan 27
9000 Gent

EDUCO Hasselt

Monseigneur Broekxplein 6
3500 Hasselt