De missie en visie van Educo

Onze missie

Educo brengt mensen in vormingsactiviteiten bij elkaar. Onze bijzondere aandacht gaat hierbij naar de ontwikkeling en verfijning van digitale vaardigheden. 

De versterking van de sociale weerbaarheid van burgers door inzet op de bevordering van digitale geletterdheid is onze kernzaak.

We nemen de drempels weg, we faciliteren, begeleiden, coachen. Deelnemers maken eigen keuzes en stippelen de weg uit die ze willen volgen.

Deze kernzaak ontplooien we naar bestaande en nieuwe doelgroepen, met bestaande en nieuwe werkvormen, in bestaande en nieuwe samenwerkingsvormen, in verbinding met huidige en toekomstige interne en externe stakeholders, in relatie tot maatschappelijke tendensen in de samenleving.

Het is onze sociale opdracht om mensen met elkaar in verbinding te brengen. We geven hen ontwikkelingskansen en creëren zo betrokkenheid en vertrouwen in de gedigitaliseerde samenleving.

 

Onze visie

Onze missie vertaalt zich in onze visie en onze visie schrijft ons verhaal.

In de gedigitaliseerde wereld van vandaag loont het om te investeren in een degelijke opleiding. Mensen blijven langer actief, werken langer, zetten zich in als vrijwilliger voor een goed doel of voor de vereniging waarvan ze lid zijn.  In elke fase van het leven zijn kennis en vaardigheden op het vlak van informatica sterke troeven. Met onze opleidingen bieden we mensen kansen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, aan te scherpen en om hun kennis op peil te houden. 

Aan de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het aanbod hebben we altijd een bijzondere waarde gehecht, vanuit de overtuiging dat dit een onmisbare eerste schakel is, wanneer we aan digitale inclusie willen werken en de digitale kloof verder willen verkleinen.

Gratis kennismakingslessen, infodagen, gratis workshops zijn smaakmakers en gelegenheden tot uitwisseling tussen geïnteresseerden en onze medewerkers over oriëntering, inhouden, didactische werkvormen.

Deze initiatieven helpen geïnteresseerden om de juiste keuze te maken, afgestemd op hun behoeften en hun beginsituatie. 

Digitale geletterdheid bevorderen is het leidmotief van onze werking. Het is de rode draad die we volgen in alle activiteiten.

We werken stap voor stap, in een gemoedelijke, competentieversterkende sfeer, met uitwisseling en interactie. Hierbij gaat veel aandacht naar het leren in groepsverband en naar praktische toepassingen. 

Met het team van Educo werken we steevast vanuit een sterke behoefte om kwaliteitsvol en professioneel te werken, om deelnemers te stimuleren tot leren, om vanuit een duidelijke structuur een lerende cultuur in onze opleidingscentra te bevorderen, om zelf te leren in teamverband, om het levenslang en levensbreed leren te faciliteren.

Laatst gewijzigd op 20/07/2020

EDUCO Gent

Koning Albertlaan 27
9000 Gent

EDUCO Hasselt

Monseigneur Broekxplein 6
3500 Hasselt