Onze missie

Educo brengt mensen in vormingsactiviteiten bij elkaar. Onze bijzondere aandacht gaat hierbij naar de ontwikkeling en verfijning van competenties die kracht geven aan sociale weerbaarheid.

Vandaag zijn duurzaamheid, diversiteit en digitalisering de grote thema’s in het werkveld.

De “digitale geletterdheid” van elk individu bevorderen is het leidmotief van onze werking.

We nemen de drempels weg, we faciliteren, begeleiden, coachen, … deelnemers maken eigen keuzes en stippelen de weg uit die ze willen volgen.

Het is onze sociale opdracht om mensen met elkaar in verbinding te brengen. We geven hen ontwikkelingskansen en creëren zo betrokkenheid en vertrouwen in de gedigitaliseerde samenleving.

Onze missie is geënt op het beleidsplan van Ateliers voor werknemers waarvan Educo partner is en op het civiel perspectief dat het eerste uitgangspunt is in het decreet sociaal-cultureel werk van 1 januari 2018.

Onze visie

Onze missie vertaalt zich in onze visie en onze visie schrijft ons verhaal.

In de gedigitaliseerde wereld van vandaag loont het om te investeren in een degelijke opleiding.

Mensen blijven langer actief, werken langer, zetten zich in als vrijwilliger voor een goed doel of voor de vereniging waarvan ze lid zijn.

In elke fase van het leven zijn kennis en vaardigheden op het vlak van informatica sterke troeven. Met onze opleidingen bieden we mensen kansen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, aan te scherpen en om hun kennis op peil te houden.

Aan de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het aanbod hebben we altijd een bijzondere waarde gehecht, vanuit de overtuiging dat dit een onmisbare eerste schakel is, wanneer we aan digitale inclusie willen werken en de digitale kloof verder willen verkleinen.

Gratis kennismakingslessen, infodagen, gratis workshops tijdens de digitale week zijn smaakmakers en gelegenheden tot uitwisseling tussen geïnteresseerden en onze medewerkers over oriëntering, inhouden, didactische werkvormen, …

Deze initiatieven helpen geïnteresseerden om de juiste keuze te maken, afgestemd op hun behoeften en hun beginsituatie.

Digitale geletterdheid bevorderen is het leidmotief van onze werking. Het is de rode draad die we volgen in alle activiteiten.

We werken stap voor stap, in een gemoedelijke, competentieversterkende sfeer, met uitwisseling en interactie. Hierbij gaat veel aandacht naar het leren in groepsverband en naar praktische toepassingen.

Met het team van Educo werken we steevast vanuit een sterke behoefte om kwaliteitsvol en professioneel te werken, om deelnemers te stimuleren tot leren, om vanuit een duidelijke structuur een lerende cultuur in onze opleidingscentra te bevorderen, om zelf te leren in teamverband, om het levenslang en levensbreed leren te faciliteren.

Wie is wie?

Onthaal en administratie: Lut Decrock en Annie Van Overmeiren

Educatieve medewerkers opleidingscentrum Gent:
Veerle Coulembier
Sofie De Bruycker
Heidi Daenekint
Leen Gyselinck
Ann Moreels

Educatieve medewerkers opleidingscentrum Hasselt:
Jeroen Jacobs
Tine Voets
Ingrid Vuegen

Diensthoofd: Leen Gyselinck
Directeur: Rudy Oorts

Opleidingen op maat

Gaat uw vereniging, organisatie of bedrijf nieuwe software in gebruik nemen?
Hebben de vrijwilligers of de medewerkers van uw organisatie nood aan een specifieke opleiding?

Educo kan voor u de gepaste opleiding uitwerken en een cursus op maat van uw organisatie of bedrijf samenstellen. In overleg met u zorgen wij ervoor dat uw medewerkers:

  • op de hoogte blijven van nieuwe informaticatoepassingen
  • nog handiger worden in tekstverwerking
  • goed overweg kunnen met een rekenblad
  • door vaardigheid in ICT kunnen doorgroeien in de organisatie
  • gebruik kunnen maken van elektronische hulpmiddelen om hun tijd in te delen
  • de geheimen van een goede diapresentatie kunnen ontsluieren
  • op een doeltreffende manier voor het secretariaat en de boekhouding van uw vereniging kunnen zorgen

Wij leveren maatwerk tegen voordelige prijzen. Het cursusprogramma wordt volledig afgestemd op de behoeften van de organisatie en van de deelnemers. Samen met u bespreken wij de inhoud, de duur, de data, enzovoort van de cursus, zodat de tijd zo efficiënt mogelijk kan worden ingevuld. Cursussen op maat worden georganiseerd voor groepen van minimaal 10 personen.

Neem ‘contact’ op met Leen Gyselinck (opleidingscentrum Gent) of Ingrid Vuegen (opleidingscentrum Hasselt) voor informatie en praktische afspraken of vraag een offerte aan bij educo@educo.be